Agile Growth Realisatie

Agile Growth Marketing, Agile Marketing, Growth Hacking, Agile Werken en Lean Start-Up zijn filosofieën en methodieken die zich onderhand bewezen hebben met het succes van vele disruptieve start-ups die vele markten binnen enkele jaren wisten te domineren. Denk hierbij aan partijen als AirBNB, Google, Facebook en Über.

Wat is Agile Growth?

Agile Growth is een filosofie die erop gericht is om duurzame schaalbare groei te realiseren op basis van data en inzicht. Het is de samenvoeging van Agile, Lean Start-Up en Growth Hacking. Deze drie methodes zijn in essentie gebaseerd op dezelfde filosofie, namelijk (door)ontwikkeling van producten of methodes op basis van klantfeedback, data en inzicht. Via verschillende testen wordt er gezocht naar methodes die het meeste effect of de grootste groei laten zien. Wanneer een methode gevonden is, wordt deze op schaalbare manier ingezet om lange termijn groei te realiseren. De focus ligt hier op User Acquisitie, Engagement en Retentie; dus nieuwe gebruikers werven, gebruikers meer laten doen en gebruikers laten terugkomen.

Wat is het verschil tussen Agile, Lean Start-Up en Growth Hacking?

Hoewel de methodes in essentie hetzelfde zijn, is er toch een verschil qua focus en aandacht. In alle gevallen gaan we uit van het behalen van bewijs dat een product- of methode-ontwikkeling gewenst is door de bestaande of beoogde gebruikers. Dit bewijs wordt behaald middels feedback en inzicht op basis van statistisch significante data die de testen of experimenten opleveren. Deze testen gaan in de vorm van een MVP (Minimum Viable Product), deze MVP is de minimale realistische versie van het product of de methode die je wilt gaan testen. De verschillen zijn dat Agile gericht is op productontwikkeling en project management, Lean Start-up naast productontwikkeling de focus heeft op schaalbare groei en Growth Hacking gefocust is op het vinden van de “hacks die groei opleveren”.

Agile (Development)

Agile Development is ontstaan vanuit de software ontwikkeling. Er zijn meerdere varianten, zoals SCRUM, Kanban en Lean Software Development. De gedachte is dat de ontwikkeling van de software gedaan wordt op basis van iteraties die direct getest moeten kunnen worden met echte gebruikers. Agile is de basis en kan gezien worden als de moeder of vader van Lean Start-Up en Growth Hacking.

Lean Start-Up

Lean Start-Up is dus gebaseerd op de Agile Filosofie, maar hierbij ligt de focus dus meer op de groei realisatie. Dus naast productverbetering wordt er ook gekeken naar de verbetering van de methodes. De kernwoorden zijn schaalbare groei, leverage en prioriteiten op basis van verwachte impact.

Growth Hacking

Growth Hacking is de meest onbegrepen variant van deze drie, omdat het door velen gezien wordt als een methode waarbij “alles aan elkaar wordt gehackt”. Hoewel dit niet de intentie is van Growth Hacking is dit wel een gevaar dat schuilt achter deze filosofie. De Hack die hierin bedoeld wordt is een slimme manier vinden om meerdere elementen aan elkaar te koppelen zodat er snel resultaat behaald kan worden. Of met minimale middelen zo snel mogelijk maximaal rendement proberen te behalen. Hier zit inderdaad vaak een software element achter, of is de methode een MVP. Het gevaar van Growth Hacking is dat na de test de MVP wordt gehandhaafd, zo kan dus uiteindelijk hack op hack worden gebouwd waardoor het product of de methode instabiel wordt. Toch is Growth Hacking en zienswijze waarmee je snel tot resultaat kunt komen, het dus handig om de growth hacking tips & tricks te volgen.

Agile Growth Marketing

Agile Growth Marketing is de samenkomst van de drie, met een focus op het behalen van duurzame groei realisatie. Het is de gedurfde variant van Lean Start-up met een grote focus op groei en testing, maar de veilige variant van Growth Hacking, omdat de “hacks” na bewijs worden weggegooid of verbeterd.

Agile Growth marketing is ook meer denk en zienswijze. De filosofie en methodieken zijn namelijk toe te passen op alle vormen van groeirealisatie, marketing, sales, product- en dienstontwikkeling. De focus ligt meer op het gewenste einddoel dan het maken van uitgewerkte planning. Met het einddoel in vizier ligt bepaal je iedere keer wat de op dat moment belangrijke vervolgstap is die je zo snel mogelijk naar het einddoel brengt. De keywords zijn: stapgewijs werken, testen en evalueren, herkennen wat werkt, schaalbaar inzetten, focus op leverage.

Meer weten over wat Agile Growth Marketing kan betekenen? Bekijk mijn aanbod of mijn Linkedin profiel