Category Archives: Uncategorized

Gokverslaving tegengaan door online marktregulatie

Begin dit jaar schreef Michiel van Nispen Stop Las Vegas aan de Noordzee. Zijn boodschap is dat de legalisering van de kansspelmarkt ernstige gevolgen zal hebben voor de samenleving. Hij verwacht namelijk een grote toename in de gokverslaving, dit zei hij in de woorden: “De gokverslaving is nu al problematisch en zal verder toenemen wanneer op winst gerichte bedrijven de casino’s gaan runnen”. Michiel van Nispen is tegenstander van de privatisering van Holland Casino. In lijn daarmee waarschijnlijk dus ook van de legalisering van de online kansspelmarkt.

Volgens mij is het verbieden van online kansspelen helemaal geen oplossing om gokverslaving tegen te gaan. In de huidige verbod situatie spelen een geschatte 800.000 Nederlanders via gedoogd buitenlands aanbod of zelfs onveilig illegaal aanbod. Dit aanbod heeft geen effectieve verslavingspreventie. En als ervaringsdeskundige (lees ex-gokverslaafde) weet ik wat de gevolgen kunnen zijn van het gebrek aan verslavingspreventie.

Het verbod van online kansspelen heeft zelfs een averechts effect. Veel gokverslaafden die door Holland Casino zijn geweerd zijn gaan spelen in gokhallen of online. In de gokhallen kan het preventiebeleid wel verbeterd worden. Online spelen zij meestal zonder enige vorm van toezicht en preventie. Gokverlaving kan worden bekampt door deze speler naar legaal aanbod te leiden, met een verslavingspreventie beleid dat gecontroleerd wordt door de Kansspelautoriteit. Een online kansspelaanbieder zal een vergelijkbaar beleid moeten voeren als de horecagelegenheid die een te dronken gast naar huis stuurt.

Regulatie betekent verslavingspreventie

De angst die heerst is dat de gokverslaving zal toenemen wanneer kansspelaanbieders mogen adverteren. De kans is aanwezig dat het aantal spelers zal stijgen, echter zagen we in landen zoals Denemarken dat de marktgroei na enkele jaren afzwakte naar de oorspronkelijke autonome groei. In landen zoals Spanje was zelfs geen extra groei zichtbaar. Kansspelaanbieders mogen best vraag naar hun genereren, alleen moet hun focus liggen op het signaleren en beteugelen van excessief gokken.

De online techniek biedt vele mogelijkheden om speelgedrag te analyseren en interventie toe te passen. Er zijn nu al online casino’s die op basis van het speelgedrag een persoonlijke interventie plegen, via chat of de telefoon. Dus gereguleerd aanbod kan een betere oplossing bieden tegen gokverslaving dan de huidige situatie waarbij deze preventie erg schaars is.

Het gereguleerd aanbod komt van vergunninghouders die een aantoonbaar en controleerbaar preventiebeleid voeren. Het overgebleven illegale aanbod kan daarna effectiever worden bestreden dan de Kansspelautoriteit nu kan. De KSA zit nu in een situatie waarbij het erg lastig is om een effectief verslavingsbeleid door te voeren. Het is namelijk lastig kiezen welke aanbieder moet worden aangepakt in een situatie waarin internationale aanbieders gedoogd worden. De eisen voor een Nederlandse vergunning zijn overigens een stuk zwaarder dan de internationale richtlijnen waar de grote Internationale aanbieders zich nu aan conformeren.

Hoe kan online verslavingspreventie er uit zien?

Online preventie is zeker mogelijk, maar de huidige informatievoorziening van Holland Casino kan zeker beter. Daarom heb ik samen met een kansspel website de slogan “Speel gerust, maar zet jezelf niet op het spel” ontwikkeld. De waarschuwing staat prominent op de website, net onder de hoofdnavigatie. De slogan linkt naar een informatiepagina die mijn persoonlijke verhaal en andere informatiebronnen bevat. Dit is een boodschap met meer kracht dan de slogan “Veilig & Verantwoord spelen, daar zetten wij dagelijk op in” van Holland Casino.  Daarnaast is er voorbeeld advertentiemateriaal ontwikkeld, waar de waarschuwing slogan in verwerkt is. Hiervoor is de methode van de AFM als voorbeeld gebruikt. Hierdoor valt de waarschuwing een stuk beter op dan de huidige internationale standaard. De volgende stap hierna zal zijn om dit verslavingspreventie ook door te voeren naar een roulette website en een live casino.

Dit is natuurlijk slechts een eerste stap, maar wel een stap in de goede richting. Ik geloof namelijk dat de huidige situatie bijzonder slecht is voor de gokverslaafde; die wordt namelijk gewoon aan zijn of haar lot overgelaten. Want dat is de realiteit, vanuit het oogpunt dat er niet meer verslaafden bij mogen komen wordt het bestaande probleem eigenlijk gewoon genegeerd.

Growth Hacker interview

Rik Ruiter is Growth Hacker en voor nationaleberoepengids.nl heb ik hem geïnterviewd over dit fantastische beroep of de werkwijze waar ik ook zelf mee werk. Het interview Hi enthousiaste lezer, leuk dat je interesse toont in het beroep Growth Hacker. ik wil mijzelf graag even aan je voorstellen. Mijn naam is Rik Ruiter en ben… Continue Reading

Onderwijs is de sleutel tot vooruitgang

Er wordt in de politiek voor de verkiezingen gesproken over baancreatie. Zo doet Groen Links het voorstel voor een grote belastingherziening waarmee vele banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zouden kunnen worden gecreëerd. Op zich geen slechte gedachte, maar volgens mij kan dit geld beter worden geïnvesteerd in onderwijs. Het heeft volgens niet zo veel zin… Continue Reading

21 nieuwe beroepen met toekomstperspectief

De aard van ons werk gaat de komende jaren snel veranderen. Dat is in ieder geval een conclusie wanneer we kijken naar de trend van robotisering van beroepen. Niet alleen de taken, maar ook de werkomstandigheden en de samenleving verandert waardoor er vraag is naar nieuwe vaardigheden en competenties. Dit leidt tot doorontwikkeling van bestaande… Continue Reading

Vandaag de migranten, straks de Robots?

De schuld van teruglopende economische welvaart wordt vaak aan een zondebok toegekend. Het is de schuld van die geldverslindende EU en de windmolens die zogenaamd op subsidie lopen. Daarnaast natuurlijk de migranten, de asielzoekers, of de gelukzoekers zoals ze een paar jaar geleden werden genoemd. Ik wil het hier puur even over het economisch perspectief… Continue Reading

Hoe ga je om met Robotisering?

De arbeidsmarkt verandert en die verandering zal doorzetten en waarschijnlijk versnellen. De afgelopen jaren was het gevaar van robotisering een veelvoorkomend thema in de media. Zo werd ook vorig jaar nog veelvuldig een onderzoek uit 2014 aangehaald dat aangaf dat bijna 50 procent van de huidige beroepen grote kans hebben om de komende jaren te… Continue Reading